ALCUIN OLTHOF

Alcuin Olthof huisje header
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Coffee reading

Coffee reading gaat over het oude ambacht van het voorspellen cq. waarzeggerij door interpretatie van de resterende sporen na het drinken van een kopje Turkse koffie. Vormen die in de beker van de sedimentpersoon verschijnen nadat ze ervan hebben gedronken, worden geacht een speciale betekenis te hebben in deze vorm van waarzeggerij. De interpretatie is rijk aan duiding, maar de meeste zijn vergeten.

Ervaring

Ik herinner mij dat ik bij mijn eerste bezoek aan het eiland Burgaz Ada werd overgehaald tot het drinken van een Turkse koffie; zwart en sterk. Daarna volgde de aanzet van het ritueel. Het schoteltje wordt daarbij op het kopje gelegd en beide worden vervolgens omgekeerd. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te komen.

Ahmet Polat gebruikt het op die manier. Aan tafel bij Ahmet twee gasten en er is een tweede host, die intermezzo’s maakt tussen de gesprekswendingen.

Techniek van het gesprek

Ik luister en kijk naar het gesprek en merk dat ik probeer de techniek te achterhalen. Eerder had ik de regie over de registratie van het ‘Festijn 26.11’ van Schatbewakers en experimenteerde daarna met het materiaal.

Dat leverde een magazine op, maar ook een podcast van het opgenomen gesprek. Was het mogelijk geweest er nog meer uit te halen?

De fotograaf maakt foto’s en ik vraag hem een statische camera mee te laten draaien. Dat materiaal is nog niet gebruikt. Wat zijn de lessen voor een volgende registratie?

Ik kijk opnieuw naar de ‘coffee-reading’. Opnieuw door de technische bril. Welke camera maakt welke beelden?

Een analyse van de techniek van de registratie

Coffee-reading – hoe het werkt

Voor gemakkelijk afleesbare resten bereidt u een kop sterke koffie. Na het drinken bleven er wat vloeistoffen op de bodem achter. Neem de beker in uw hand en draai deze drie keer met de klok mee. Als je de vloeistof zo afstelt, blijft die tot aan de rand van de beker, draai hem dan snel met de voorkant naar beneden in de bodem. Laat het in deze staat om de vloeistof te legen; het is gebruikelijk om tot zeven te tellen voordat u de beker terugdraait. Nu heb je verschillende vormen op de bekerwanden en heb je gezien als symbolen die betekenisvol zijn. Elke vorm heeft de traditionele interpretatie.

Lezen

Door de symbolen correct te lezen, kan de lezer de aard en bestemming van de persoon interpreteren en ontcijferen. Het handvat van de beker moet naar de lezer gericht zijn. De vormen aan de linkerkant van het handvat die verschijnen, hebben betrekking op gebeurtenissen in het verleden. De rechterkant verwijst naar gebeurtenissen die in de toekomst verschijnen. Ook de richting van de vormen ten opzichte van het handvat is belangrijk. Degenen die naar het handvat kijken vertegenwoordigen de naderende gebeurtenissen; deze ruggen naar het handvat staan ​​symbool voor reizen, vertrek. Formulieren die bij het handvat verschijnen, geven gebeurtenissen aan die zich dicht bij het huis zullen voordoen. De wanden van de beker worden gebruikt als tijdschaal, de rand markeert het heden en gebeurtenissen die binnenkort komen, het midden van het gebied tot de bodem van de beker duidt op pech en vormen die erop verschijnen zijn ongewenst.

Verbeeldingskracht

Net als andere methoden van waarzeggerij, vereist het lezen in sedimenten volledige concentratie van de lezer, intuïtie en verbeeldingskracht, samen met de verspreidingssymbolen door de gebruikelijke tabel, als de vormen die als focuspunt van oorsprong worden gebruikt. De vormen zullen niet altijd duidelijk zijn en je zult moeten oefenen en verbeeldingskracht gebruiken om de symbolen te zien.

De waarheid

Probeer aan het begin van de lezing te bepalen welk soort afbeelding de vormen beheerst: goed of slecht. Dit onderscheid geeft je logica voor het lezen van structuur, soms is de betekenis van de ene vorm in tegenspraak met de betekenis van de tweede vorm die ook in hetzelfde symbool voorkomen, de waarheid ligt in de combinatie van de twee betekenissen.

Deel dit bericht

Er valt meer te ontdekken

Architectuurnomaden

Gastvrijheid

Voor ‘het huis van de kunstenaars’ word ik aangesproken. “Of ik op het dak de bergen van het Atlasgebergte wil zien”. Ja, dan heeft hij mij

Lees verder »

Stuur me nieuwe berichten

Houd me op de hoogte