ALCUIN OLTHOF

Alcuin Olthof huisje header
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Schoolbrug

In de werkgroep ‘Toekomstvisie Dorpsstraat’ Zoetermeer praten we over het aansluiten op de omringende waardes. 

Een van de mooiste parken van Zoetermeer is het Wilhelminapark. Gelegen aan de zuidkant van de historische Dorpsstraat, maar slecht met een enkele brug verbonden. Dit in tegenstelling tot de noordzijde waar meerdere bruggen de straat verbinden met het daar gelegen groen en parkeren.

Naoorlogs uitbreidingsplan

In het eerste naoorlogse uitbreidingsplan van de gemeente Zoetermeer is een plantsoen opgenomen ten zuiden van de Dorpsstraat en in 1948 denkt men over een herdenkings- of bevrijdingspark. Voor het ontwerp daarvan wordt prof.dr.ir. J.P.T. Bijhouwer benaderd. 

Bijhouwer

Deze landschapsarchitect is al in 1945 door oud-burgemeester Middelberg aanbevolen. De professor maakt een globaal plan en laat de verdere uitwerking daarvan over aan de tuinarchitect J.H.R. van Koolwijk. In augustus 1949 gaat de gemeenteraad akkoord met een krediet van 20.500 gulden voor de aanleg van het park. De Heidemaatschappij wordt ingeschakeld voor een gedetailleerde begroting. Vervolgens schrijft het college van burgemeester en wethouders een subsidieverzoek aan de Rijksdienst voor de uitvoering. Door de aanleg van een plantsoen zal ‘het dorpsbeeld niet weinig worden verfraaid’ en bovendien bestaat volgens het college in het polderlandschap grote behoefte aan enig natuurschoon. De D.U.W. (dienst uitvoering werken) neemt een positief besluit, wat betekent dat 90% van de loonkosten kan worden gesubsidieerd. 

Werklozen

De ingezette werklozen gaan aan het werk en gedurende de jaren 1950-1951 worden de volkstuintjes die er nog zijn, veranderd in een weids parkje met vijver. De indeling die professor Bijhouwer bedacht, bestaat nog steeds, net als het grootste deel van de beplantingsvoorstellen, die voor rekening van Van Koolwijk komen. 

Bomen

Enkele van de oudste bomen in het park zijn nog uit 1950. De gemeenteraad geeft het park in 1950 de naam Wilhelminapark, naar koningin Wilhelmina (1898-1948), aansluitend op de Oranjebuurt die dan in aanbouw is.

Schoolbrug

Vooruitlopende op en uitwerking in het kader van een revitalisering van de Dorpsstraat maakte ik destijds een verkennende schets van een brug op de hoogte van Dorpsstraat nr. 99.  Deze voormalige lagere school ‘De Keerkring’, werd gebouwd in opdracht van de ‘Vereeniging der Christelijke School te Zegwaart-Zoetermeer’ en is nu de huisvesting voor een aantal ateliers en ‘De Zoetelaar’. 

#Zomerzorg #Dorpsstraat #DorpsLab #Gastvrijheid

Deel dit bericht

Er valt meer te ontdekken

Architectuurnomaden

Gastvrijheid

Voor ‘het huis van de kunstenaars’ word ik aangesproken. “Of ik op het dak de bergen van het Atlasgebergte wil zien”. Ja, dan heeft hij mij

Lees verder »

Stuur me nieuwe berichten

Houd me op de hoogte